Plan- og utviklingsutvalgsmøte

Arrangør: FAUSKE KOMMUNE
: Administrasjonsbygget, møterom 3
Tid: tirsdag 10. oktober 10:00
Meeting
http://fauske.kommune.no