Oppvekst- og kulturutvalgsmøte

Arrangør: FAUSKE KOMMUNE
: Administrasjonsbygget, møterom 3
Tid: torsdag 12. oktober 10:00
Meeting
http://fauske.kommune.no