Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte/Aktuelt
Stafettloggen

Nytt samhandlingsverktøy

Stafettloggen

31. mai 2017

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettloggen» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.

Spilling

Når spilling bekymrer

12. januar 2017

"Dataspill og pengespill er en kilde til bekymring og krangling for mange. Hvordan bli enige om spilleregler som skaper husfred? Her finner dere verktøyene dere trenger for å snakke om spill både i klasserommet, på foreldremøter og ved kjøkkenbordet hjemme".

Følg link: 

http://husfred.no/

Barn som pårørende bilde

Barn som pårørende

Snakk med barna

02. desember 2016

Fauske Kommune er nå i gang med et arbeid som setter fokus på barn som pårørende. Barn har i følge Helsepersonelloven (§10a) rett til informasjon når mor eller far er syk. Helsepersonell har plikt til å bidra til at barna får informasjon tilpasset alder og utvikling, dette i samarbeid med med barnets foreldre.

FAMILIEMØTEwordle

Familiemøte

Familiens møte med kommunale tjenester og BUP

27. mai 2016

Familiemøte er egnet i tilfeller hvor familien er usikker på hva man trenger av hjelp, og ikke vet hvilken instans å (hen-)vende seg til. Familiemøte er et møte for undring og refleksjon.

Refleksjon

Forskning på lokal praksis

Familiemøte

21. mars 2016

Fauske kommune har nå mottatt rapport fra Nordlandsforsknings studie av "Familiemøte". Rapporten kan leses her:

 http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/Dokumenter/Arbeidsnotater/2015/Arbeidsnotat_1019_15.pdf