Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Motorferdsel/aktuelt

Turistløypa åpnet

09. februar 2018

Turistløypa til riksgrensen til Sverige er åpnet fom 19.02.

Snøskuter Sulitjelma Foto Gull H. Pedersen

Snøskuterløypene er åpen for allmenn ferdsel

16. januar 2018

Fra i dag 16. januar 2018 er snøskuterløypene i Sulitjelma åpen for allmenn ferdsel. Dette gjelder Turistløypa fra Daja til riksgrensen, Kjelvassløypa (løype fra Daja til Skihytta via Kjelvasskrysset) - og løype over Rørgata som nå er ferdig staket og åpen for ferdsel. Se også Forskrift

Hva menes med motorferdsel?

16. januar 2018

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Les mer:

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

03. mai 2016

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 13. mai 2018.

Kjøring etter § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, f eks transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, kan skje så lenge det er vinterføre, dvs. snødekt mark.»