Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Motorferdsel/aktuelt

Turistløypa er stengt

09. februar 2018

Turistløypa (snøskuterløype fra Daja i Sulitjelma til riksgrensen mot Sverige) er stengt fom mandag den 23. april på grunn av snøsmelting og overflatevann.

Hva menes med motorferdsel?

16. januar 2018

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Les mer:

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

03. mai 2016

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 13. mai 2018.

Kjøring etter § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, f eks transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, kan skje så lenge det er vinterføre, dvs. snødekt mark.»