Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Flyktningtjenesten/Aktuelt
Hender

Velkommen til oss

06. april 2010

Målsetting for tjenesten (vil du lese mer, se under "Hvem er vi?")

  • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
  • Arbeide for integrering og likestilling.
  • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
    raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet.

Ny avdelingsleder

23. august 2017

21. august fikk vi ny avdelingsleder ved Flyktningekontoret. Halvard Opli kommer fra stillingen som rådgiver ved flyktningetjenesten i Alvdal kommune.

Vi ønsker Halvard velkommen til oss, og lykke til i den nye stillingen.