Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie

Styringsgruppe oppvekst/kultur

Det er nedsatt en styringsgruppen som skal arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i kommunen. 

Deltakere i teamet

TIMS-Fauske