Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte/Ansatte

Hvem jobber med foreldrestøtte

Robust-logo

Foreldrestøttearbeidet i Fauske kommune koordineres av foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm.

Foreldrestøtte er en av Fauske kommunes folkehelsesatsinger. Dette innebærer at flere enheter og tjenester jobber frem foreldrestøtte innenfor sitt felt. Arbeidet ledes av en egen utviklingsgruppe bestående av Enhetsleder Barn- og familie, Enhetsleder Kultur, Enhetsleder Barnehage, Enhetsleder Skole, Folkehelserådgiver og Kommunalsjef Oppvekst og kultur. Sistnevnte leder gruppen.

Utdrag fra "Samhandlingsplan Oppvekst i Fauske 2014 -2019": Barne- og familieenheten har et koordinerende ansvar for gjennomføring av foreldrestøttetiltak. Samhandling mellom kommunale tjenester, foresatte og frivillige skal skape robuste voksne, som igjen skal gi trygge og robuste barn. (s.8)

Kontaktinformasjon: Lena Holmstrøm, tlf. 756 04 308, e-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no