Hjem/Beredskap
helse, politi - møte
Beredskap

Kommunal beredskap i kommunen

Kontaktinformasjon:

Beredskapstelefon: 756 04080
E-post: beredskap@fauske.kommune.no

Vakttelefon Vei, vann og avløp: 416 64876

Kriseledelsen i Fauske kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende sektorer.

Kontakt oss

Beredskapsleder:

Tom Seljeås 911 11 185

tom.seljeas@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Beredskapsleder:

Tom Seljeås 911 11 185

tom.seljeas@fauske.kommune.no