Asbjørn Lind - breddebilde

Boklansering Fauske gårdshistorie bind 3

Mandag 25. juni kl.18 blir det boklansering av den tredje boka i firebindsverket Gårdshistoria om Fauske - historien om gårdene og folkene som bodde på Fauske, fra de eldste tider vi kjenner og fram til i dag.

Bind 3 tar for seg gårdshistoria til området Røvik-Kistrand. Forfatter Asbjørn P. Lind og bygdeboknemnda fant det derfor naturlig å legge boklanseringa til Valnesfjorden, nærmere bestemt på Fellesheimen.
- Vi håper på godt oppmøte denne mandagskvelden, sier Lind.

NB! Spesialpris: Bind 3 kan du få kjøpt under boklanseringa for kun kr.550 (vanlig pris kr.650)

Forfatteren skryter av både bygdeboknemnda og lokalbefolkninga i arbeidet med Gårdshistoria om Fauske:
- Bygdeboknemnda har gjort en stor innsats med å hente inn fotografier og de har møtt stor velvilje blant Fauskes befolkning underveis i dette arbeidet. Folk har vært villige til å både fortelle og dele gamle fotografier, sier Lind.
I Fauskes gårdshistorie finner man en god del fotografier fra både hverdagsliv og fra større begivenheter som bryllup og høytidelig familiefotografering, til fotografier av gårdsbruk og landskap. Med gårdshistoria ønsker Lind å trekke fram i lyset de kvinner og menn som levde livene sine på gårdene i Fauske. Han jobber allerede med neste og siste bok i verket.
- Gårdshistorie for Fauske blir komplett når vi fullfører bind fire i 2020, sier Lind.
 

Om prosjektet:
I 2009 vedtok kommunestyret at Fauske kommune skulle dokumentere Fauskes gårdshistorie i ord og bilder. Bygdeboknemnda skulle bistå i arbeidet med å skaffe bilder og Asbjørn Lind ble utnevnt til forfatter/redaktør for Fauskes gårdshistorie. Arbeidet med å utvikle bokserien starta sommeren 2012, og er et samarbeid mellom forfatteren og bygdeboknemnda i kommunen. Firebindsverket tar for seg hvert gårdsbruk og utviklinga fra bruket ble grunnlagt og fram til i dag. Første bind omhandler området Rødås-Klungset, andre bind området Øynes-Sulitjelma og tredje bind området Røvik-Kistrand. Utgiver er Fauske kommune. Bøkene (bind 1-3) får du kjøpt på Sørvistorget på kommunen, fra og med tirsdag 26. juni.


Priser:
Bind 1 kr.600
Bind 2 kr.650
Bind 3 kr.650

Pakkepris:
Bind 1-3 kr.1500
Bind 1+ 3 kr.1000
Bind 2+3 kr.1000

Bøkene er også til utlån på hovedbiblioteket på Fauske og i Valnesfjord filial (stengt for sommeren, åpner ved skolestart på «nyskolen) og i Sulitjelma filial.

Tips en venn Skriv ut