Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Byggesaker
Fauske kommune ny logo_120x40

Informasjon om de nye byggereglene

23. juni 2015

De nye reglene for byggesak trer i kraft 01.07.2015

Byggblanketter (plan og bygningsloven)

14. februar 2011

Blanketter som kan skrives ut og sendes inn i papirform:    [BYGGEBLANKETTER]

Blanketter som kan fylles ut digitalt og sendes inn:              [DIGITALE BLANKETTER]

Fauske logo sentrert_100x100

Revidert strålevernforskrift

Gjøres gjeldende fra 01.januar 2011

05. november 2010
Det ble i statsråd i forrige uke vedtatt revidert strålevernforskrift. Denne gjøres gjeldende fra 01.januar 2011. Blant de viktigste endringer er at det innføres bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. De nye grenseverdiene må overholdes innen 01.januer 2014.
Helse og miljøstilsyn Salten IKS_100x100

Rapport om kartlegging av radon i boliger

Nyheter fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

05. november 2010
Helse- og Miljøtilsyn Salten tok høsten 2009 initiativ til radonkartlegging i eierkommunene. Åtte kommuner har deltatt og det er ialt målt radon i 555 hus.
bygg_100x87

Nye byggeregler fra 01.07.2010

01. juli 2010

01.07.2010 trådte ny bygningslov i kraft, og det betyr: Alle byggesaker som varsendt kommunen før 1. juli 2010, blir behandlet etter gammelt regelverk. Dette gjelder alle trinn i byggesaken, fra søknad til ferdigattest. Alle nye byggesøknader skal sendes inn i henhold til ny Forskrift om byggesak (SAK10).