Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Diverse
Individuell plan_300x275

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Individuell plan (IP)

12. mai 2017

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.

Vaksine

Vaksinasjon

Endring i tilbud

22. februar 2016

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten den risikoen det er å gjennomgå selve sykdommen.

Pr tiden tilbyr IKKE familiesenterets vaksinasjonskontor utenlandsvaksinering. Ved behov for reisevaksine ber vi deg ta kontakt med

Helsekontoret i Bodø kommune, Moloveien 20

Telefon 755 55 460

 

Helsesøster tar i bruk nettbrett_300x198

Helsesøstre tar i bruk nettbrett

19. april 2017

Fremover vil helsesøtrene Maren og Marlen ved Fauske helsestasjon ta i bruk nettbrett i forbindelse med hjemmekonsultasjoner.

Hjertelungeredning[1]_300x169

Førstehjelp - HVA GJØR DU?

19. april 2017

Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva!

Livsmestringskurs_400x499

Livsmestringskurs for ungdom 16+

13. januar 2017

Det holdes med jevne mellomrom livsmestringskurs for ungdom i Fauske Kommune. Kurslederne Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier) og Anita Mørk (helsesøster) håper både ungdom, og foreldre som er bekymret, tar kontakt.

Barn som pårørende bilde

Barn som pårørende

Snakk med barna

02. desember 2016

Fauske Kommune er nå i gang med et arbeid som setter fokus på barn som pårørende. Barn har i følge Helsepersonelloven (§10a) rett til informasjon når mor eller far er syk. Helsepersonell har plikt til å bidra til at barna får informasjon tilpasset alder og utvikling, dette i samarbeid med med barnets foreldre.

Babytreff 2017_cropped_1414

Babytreff

04. april 2016

Hver uke legges det opp til organisert babytreff her på familiesenteret. Alle foreldre og småbarn er hjertelig velkommen til å møtes her til vanlig tid (torsdager fra kl 11:00 til 15:00). Jordmor Hilde og konst. helsesøster Trude vil være tilstede for liten og stor.

 

Tirsdagstreffet

Tirsdagstreffet

22. april 2016

Et tilbud til familier med barn i alderen 0-12 år, hvor foreldre strever psykisk. 

 

Refleksjon

Forskning på lokal praksis

Familiemøte

21. mars 2016

Fauske kommune har nå mottatt rapport fra Nordlandsforsknings studie av "Familiemøte". Rapporten kan leses her:

 http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/Dokumenter/Arbeidsnotater/2015/Arbeidsnotat_1019_15.pdf