Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten/Diverse

Hva omfatter skolehelsetjenesten i Fauske-skolen?

Skolehelsetjeneste_cropped_295x200

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familieenheten i Fauske kommune, og holder til på familiesenteret i tillegg til ute i skolene. Tjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene i Fauske-skolen. Vi samarbeider tett med andre tjenester i oppvekstområdet ved behov, og vår fremste samarbeidspart er elevenes foreldre/hjem.

 

 

Skolehelsetjenesten tilbyr

  • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
  • vaksinasjon
  • samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • helseundersøkelser
  • tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe

Tjenestetilbudet ute i skolene bestemmes ut fra elevantall. Dette innebærer at skolehelsesøster ikke er like mange timer på ei lita skole som på ei stor skole. Du kan komme i kontakt med skolehelsetjenesen utenom kontortid ved å ringe Fauske Familiesenter på tlf 75604300

 

Oversikt over skolehelsetjenesten 2017/18

Skole Helsesøster Tid
Vestmyra skole

Hege Sandslett

Bente Lund Eriksend

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Hauan skole Trude Zahlsen Onsdag 09:00-12:00
Erikstad skole Therese Furnes Skagen Tirsdag 08:30-12:00
Finneid skole Therese Furnes Skagen Onsdags 08:30-12:00
Sulitjelma skole Maren Tønder Vasskog Onsdag 09:00-13:00
Valnesfjord skole Mariell Skogen Onsdag og torsdag
Fauske vgs avd. Vestmyra Anita Mørk

Tirsdag og onsdag 09:00-13:00

Torsdag 09:00-12:00

Fauske vgs avd. Søbbesva Anita Mørk Fredag 09:00-12:00