Fauske kommune ny logo

Frist 30. november 2017

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Fauske kommune deler årlig ut inntil 5 stipend fra Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske.

Stipendet deles ut til ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå i inn- eller utland.

Søknad med opplysninger om studiet, studiefinansiering og bekreftelse fra skolen sendes innen 30.11.2017 til Fauske kommune v/rådmannen, postboks 93, 8201 Fauske.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kommunen eller kan skrives ut fra her

Øvrige opplysninger kan fås ved henvendelse til formannskapssekretær på telefon 75 60 40 20.

 

Tips en venn Skriv ut