Søknadsfrist 30. november 2018

Eivind Sannes' legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Fauske kommune deler årlig ut inntil 5 stipend fra Eivind Sannes' legat for studerende ungdom bosatt i Fauske.

Stipendet deles ut til ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå i inn- eller utland. Søknad med opplysninger om studiet, studiefinansiering og bekreftelse fra skolen sendes innen 30.11.2018 til Fauske kommune v/rådmannen, pb. 93, 8201 Fauske.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kommunen eller man finner skjemaet på kommunens hjemmeside: www.fauske.kommune.no under skjema.

Tips en venn Skriv ut