Snøskuter_100x57

HØRING

Endring av bestemmelsene i kommunedelplan med tema motorferdsen

Det foreslås å endre bestemmelsen § 3 «Tidspunkt for kjøring» i gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel slik at det skal være mulig å kjøre snøskuter også 1. påskedag.

Ny ordlyd i bestemmelsen § 3 «Tidspunkt for kjøring»:

«I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tillatt, er det likevel forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00.  Det er i sin helhet forbudt å kjøre på 1. juledag og 1. nyttårsdag.»

Forslaget er et resultat av vedtak fattet av Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 under sak 39/12:

«Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir en scooterfri dag.»

Eventuelle merknader til planendringen sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no.

Høringsfrist er satt til 17. april 2012.

Tips en venn Skriv ut