Ny energi- og klimaplan (under arbeid)

Planprogram vedtatt

17. november 2017

Planprogram for energi- og klimaplan 2018-2030 ble lagt ut til høring før revideringsarbeidet med energi- og klimaplan med høringsfrist 01.01.2018.. Planprogrammet ble vedtatt den 22. mars 2018.

 

 

Klimaplan

07. oktober 2015