Er du interessert i å påvirke kommunens klimafotavtrykk? Kom med innspill til ny plan!

Oppstartsmelding og høring av planprogram for revidering av Energi- og klimaplan

17. november 2017

Planprogram for energi- og klimaplan legges nå ut til høring før revideringsarbeidet med energi- og klimaplan igangsettes.

Høringsfrist 01.01.2018.

 

Klimaplan

07. oktober 2015