Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Fauske Idrettsråd
dialogforum annonse

NÅ HAR FAUSKESAMFUNNET MULIGHET TIL Å TA DEL I DEN STORE NASJONALE DUGNADEN

30. desember 2015

I løpet av relativt kort tid har Fauske kommune fått tre asylmottak.  Røvika og Fauske mottak for unge enslig asylsøkere, og et familiemottak i Sulitjelma.

Etter en periode med stor mobilisering for at asylsøkerne skulle få de basale behov stilt gjennom innsamling av klær, leker begynner hverdagen for både Fauskesamfunnet og asylantene.

fauske idrettsråd_180x180

Fauske Idrettsråd

19. april 2013

Fauske idrettsråd er idrettens eget samarbeidsorgan. Fauske kommune har sekretariatsfunksjoner overfor Idrettsrådet, i henhold til avtale mellom Fauske kommune og idrettsrådet.

Per i dag har Fauske kommune 26 aktive lag/klubber innen idrettsrområdet og 3807 medlemmer tilknyttet idrettsrådet.

Idrettsrådets oppgaver er å;

  • være et overordnet bindeledd for alle idrettslag og bedriftsidrettslag i kommunen hjelpe, støtte og veilede idrettslag som trenger det
  • være idrettslagenes kontakt inn mot kommunen i forhold til anleggsjobbing, anleggsplanlegging, påvirkning eller andre behov
  • fordele LAM-midler iht. kriterier
  • arrangere Barnas Idrettsdag i samarbeid med våre idrettslag og Fauske Videregående
  • ha kontakt med idrettskrets og andre idrettsråd med sikte på å jobbe sammen om større regionale anlegg
  • gjøre en anleggsplanlegging og prioritering overfor kommunen
  • jobbe for å påvikre kommunens folkehelse positivt i et samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator

[FAUSKE IDRETTSRÅDS FACEBOOKSIDE]

Sekretær for Idrettsrådet er fagleder idrett-friluftsliv i Fauske kommune Bent Sollund. Tlf; 75 60 40 75,
mobil 97676986, epost: bent.sollund@fauske.kommune.no