Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Finn ansatt

Ansatte med kontor på Fauske Familiesenter

Telefon, kontor: 75 60 (+ internnummer)

Ledende helsesøster (Avdelingsleder)

Reidunn B. Storli
Kontor: 4314
Mobil: 481 85 128
E-post: reidunn.storli@fauske.kommune.no
 

Sekretær (Sentralbord)

Ruth H. Dahlen
Kontor: 4303
E- post: ruth.dahlen@fauske.kommune.no

 

Jordmor

Hilde Pedersen
Kontor: 4310
E-post: hilde.pedersen@fauske.kommune.no

 

Helsesøstre

Hege Sandslett 
Kontor: 4304
Mobil: 482 06 574
E-post: hege.sandslett@fauske.kommune.no
 
Mariell Skogen
Kontor: 4309
Mobil: 481 82 492
E-post: mariell.skogen@fauske.kommune.no
 
Bente Lund Eriksen
Kontor: 4312
Mobil: 416 41 887
E-post: bente.eriksen@fauske.kommune.no
 
Anita Mørk
Kontor: 4315
Mobil: 482 68 302
E-post: anita.mork@fauske.kommune.no
 
Marlen Rendall Berg
Kontor: 4316
Mobil: 907 25 815
E-post: marlen.berg@fauske.kommune.no
 
Maren T. Vasskog
Kontor: 4319
E-post: maren.vasskog@fauske.kommune.no
 
Therese Furnes Skagen
Kontor: 4302
E-post: therese.skagen@fauske.kommune.no
 
Trude Zahlsen (konstituert helsesøster)
Kontor: 4305
E-post: trude.zahlsen@fauske.kommune.no
 

Psykiatrisk sykepleier

Åshild Uhre
Kontor: 4307
Mobil:947 81 215
E-post: aashild.uhre@fauske.kommune.no

 

Fysioterapeut

Ann Iren Kårtveit
Kontor: 4317
Mobil: 908 57 661
E-post: ann.iren.kartveit@fauske.kommune.no
 

Lege

Vegard Hansen
Kontor: Sentralbord 4300

 

Familieveileder

Trine E. Furumo
Kontor: 4313
Mobil: 991 05 625
E-post: trine.furumo@fauske.kommune.no

 

Foreldreveileder

Merete Nydal Sletteng
Kontor: 4301
Mobil: 991 05 625
E-post: merete.nydal@fauske.kommune.no

 

Foreldrestøttekoordinator

Lena Holmstrøm
Kontor: 4308
Mobil: 977 35 219
E-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no