Hjem/Folkehelse
Torstein Lerhol på besøk i Valnesfjord
Aktuelt

Folkehelse mot år 2025

Kommunens visjon; Folkehelsekommunen - der alle trives er stadfestet i Kommuneplanen samfunnsdel. Vedtatt av Fauske kommunestyre i 2011. Kommuneplanens samfunnsdel - 2025 Folkehelsekommunen.doc PDF document ODT document

Fauske kommune arbeider med folkehelse på mange arenaer. Kommunen har ingen egen folkehelseplan, folkehelse skal være fremtredende i alle kommunes planer og virksomheter.

Fra 2011 og til dags dato  har kommunens folkehelsearbeid i særlig grad rettet seg mot barn / unge og familier blant gjennom  foreldrestøttesatsningen.

 

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no