Hjem»Folkehelse
Jakobsbakken folkehelseuka 2016
Folkehelse

Hovedsak under folkehelse

Årest folkehelseprofil er nå lagt ut på folkehelseinstituttet, og kan leses HER

I årets folkehelseprofil har Folkehelseinstituttet satt fokus på antibiotika resistente bakterier, disse bakteriene er en utfordring for folkehelsa.

Det er derfor et nasjonalt mål å redusere bruken av antibiotika og å forebygge infeksjoner.

Håndvask er et enkelt og effektivt tiltak for å forebygge infeksjoner både for privatpersoner og i kommunale virksomheter. I barnehager og skoler kan systematisk håndvask og opplæring i smittevern gi opptil 50% færre tilfeller av luftveisinfeksjoner og diare blant barn. Kommunen kan også forebygge med god vaksinasjonsdekning og godt drikkevann. Statistikk viser at bruken av antibiotika i Fauske ikke er høyere enn i landet for øvrig.

 

Det er veldig mye bra når det gjelder 2017 profilen for Fauske kommune.

Det er færre barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt enn det var i 2016 profilen. Ungdommer trives godt på skolen, er fornøyd med helsa, er mere fysisk aktive nå enn ungdataundersøkelsen viste i 2013, og frafallet i videregående skole er ikke forskjellig fra landsnivået. Det er noen flere ungdomsskoleelever som ikke er fornøyd med lokalmiljøet enn ellers i landet, og barna i 5. klasse skårer noe dårligere i regning og lesing enn 5. klassinger ellers i landet.  Som ved forrige folkehelseprofil er det også nå flere i Fauske enn ellers i landet som oppsøker helsetjenesten grunnet psykiske symptomer og lidelser, samt muskel skjelettlidelser. Fauske kommune får en relativt stor økning i andelen eldre i årene som kommer, og må legge til rette for et målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid for denne aldersgruppen.

 

Vennlig hilsen Irene Larssen, Folkehelserådgiver, FAUSKE KOMMUNE

 

 

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no