Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for COOP Sulitjelma

I henhold til vedtak i Planutvalget 18.06.2018 i sak 077/18, legges forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma ut til høring og offentlig ettersyn.

 

COOP Nordland ønsker at del av eiendom gnr/bnr 119/233 og 119/5 reguleres for å legge til rette for dagligvarehandel med tilhørende parkeringsareal i planområdet. Green Advisers AS er engasjert av COOP Nordland for å fremme privat planforslag.

sugQWAQAAAAAAFhwugUUAAAAAAMAmVpfAIgAAAAAAYIfF 6ddYBAAAAAAA PKjE 8XrAAAAAACAtsAiAAAAAAAgDCwCAAAAAADCwCIAAAAAACAMLAIAAAAAAMLAIgAAAAAAIAwsAgAAAAAAwsAiAAAAAAAgDCwCAAAAAADCwCIAAAAAACAMLAIAAAAAAMLAIgAAAAAAIAwsAgAAAAAAwsAiAAAAAAAgDCwCAAAAAADCwCIAAAAAACAMLAIAAAAAAMLAIgAAAAAAIAwsAgAAAAAAwsAiAAAAAAAgDCwCAAAAAADCwCIAAAAAACAMLAIAAAAAAMLAIgAAAAAAIAwsAgAAAAAAwsAiAAAAAAAgDCwCAAAAAADCwCIAAAAAACAMLAIAAAAAAMLAIgAAAAAAIAwsAgAAAAAAwsAiAAAAAAAgjP 8HchIsGbwzMIAAAAAASUVORK 5CYIIA

Vedlegg:

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Vurdering utredningsplikt
Referat oppstartsmøte

 

Mulige merknader eller innsigelser til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan og utvikling Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no  med frist innen 22. august 2018.

Tips en venn Skriv ut