Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13

Planutvalget vedtok i møte 17.01.2017, sak 004/17, å legge følgende forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Hensikten med planarbeidet er i å legge til rette for riving-sanering av eksisterende kontorbygg i planområdet som muliggjør etablering av ny bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet i forhold til 4-8 boenheter i form av leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående.

Planområdet innbefatter eiendommene gnr. 103 bnr. 521, 570 og 1201.

Vedlegg (pdf):

Planforslaget er lagt ut til off. ettersyn i servicetorget i adm.bygget, Torggt.21 på Fauske fram til 15.03.2017.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 15. mars 2017 til: Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

 

Tips en venn Skriv ut