Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten/Aktuelt

Helsestasjon for ungdom

Ungdom i svevet

- Et tilbud rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Tilbudet er gratis :)

Helsestasjon for ungdom holder til  på  Fauske Familiesenter (Storgt.73.)

  • Åpen onsdager kl. 15.00-17.00
  • Ingen timebestilling 
  • Her kan du teste deg for graviditet, SOI (seksuelt overført infeksjon) og få informasjon/ resept på prevensjonsmidler.

Helsestasjon for ungdom holder stengt i skoleferier. Siste dag før sommeren = 21. juni 2017

Du når oss på tlf 75 60 43 00

Hilsen oss på HFU (helsesøster, jordmor & lege)