Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Flyktningtjenesten/Hovedmeny/Helsetjenester

Helsetjenester for flyktninger

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.

Tjenestens innhold

  • Skaffe oversikt over helsetilstand og behov for helsehjelp.
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
  • Psykososialt arbeid. Barn og unge med minoritetsbakgrunn kan ha behov for å ta opp problemer som er knyttet til det å være etnisk og språklig minoritet, eksiltilværelsen og den kulturelle tilhørigheten.
  • Medisinsk faglig rådgivning vedrørende hygiene og smittevern
  • Følge opp ved spesielle posttraumatiske reaksjoner.
  • Henvise til nødvendig undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Tuberkulosekontroll er pliktig for alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Arbeide mot kvinnelig omskjæring
  • Arbeide for god integrering i lokalsamfunnet.

Tjenestens samarbeidsparter
Flyktningekontoret, Nav, Psykisk helsevern, Barnevernstjenesten, Fysioterapitjenesten, Jordmor, Legetjenesten, Tolketjenesten, Barnehager/Skoler/Voksenopplæringen og Spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon, se Fauske Familiesenters egen nettside.

Fungerende flyktninghelsesøster
Trude Zahlsen
Tlf: 90 66 18 65

Epost: trude.zahlsen@fauske.kommune.no

 

 

Tips en venn Skriv ut