Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kommuneplanens arealdel

Høring - kommuneplanens arealdel Fauske kommune

I hht. plan og bygningslovens § 11-14 har Plan- og utviklingsutvalget i møte den 19.04.2016, sak 16/4710, vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2016 - 2028 til offentlig ettersyn i perioden 03.05.16. – 01.07.16.

Vedlegg:

Vedtak 1. gangs behandling 19.04.16
Kommuneplan Fauske kommune - hovedplan
Plankart kommunedelplan - sentrum
Forslag til bestemmelser
Planbeskrivelse. Arealplan Fauske kommune
Rapport Fauske sentrum - Marmorbyen
Sykkelplan Fauske

Sykkelplan Valnesfjord - Sulitjelma
Ressurskart sand pukkgrus
Mineralressurskart
Handelsanalyse
Trafikkanalyse
Valnesfjord rapport - Vi former Strømsnes
Konsekvensutredninger
Katalog over innkomne innspill
 


Forslaget med vedlegg er også lagt ut i Servicetorget - administrasjonsbygget, Valnesfjord bibliotek og Sulitjelma bibliotek. 

Innenfor sentrumsplanen oppfordres grunneiere til å gå gjennom bestemmelsene for sine tomter. Dette gjelder spesielt i sentrumsområder der det foreligger gjeldende reguleringsplaner.

Mulige merknader sendes innen 01.07.2016 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller e-post: postmottak@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut