Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Marmorveien 9

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10  og  delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag  detaljregulering for Marmorveien 9  ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 14.juni  2018 til

Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Rådmannen

Vedlegg:

Bestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart
Illustrasjonsplan
Skyggediagram
​ROS sjekkliste
Geoteknisk rapport
Geoteknisk prosjektering
Støyutredning

 

Tips en venn Skriv ut