Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kommuneplanens arealdel/Fauske 2025 Kommuneplanens samfunnsdel/Høring
Kvalhornet_100x66

Høring av forslag til planprogram

Varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel

01. mars 2010
Kommunestyret i Fauske har i møte den 29.10.2009, sak 088/09 vedtatt oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel.

Gjeldende kommuneplan, strategidelen ble vedtatt 5.4.2001. Dette er første gang samfunnsdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 2. ledd, kunngjøres oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens § 11-13, 1. ledd.