Hjem/Folkehelse
Oversiktsdokumentet utklipp
Aktuelt

Hvordan står det til i Fauske - statusrapport

Denne uka ble oversiktsarbeidet "Folkehelsa i Fauske" vedtatt. Dette er et arbeid som folkehelserådgiver Irene Larssen har gjort ved å hente inn fakta og status for hvordan det står til med helsa i kommunen. Målet var å få en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Dokumentet: Folkehelsa i Fauske - oversiktsdokument 2016.pdf. Kortversjon: Kortversjon Folkehelsa i Fauske.pdf

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no