Idretts- og friluftsavdelinga

Idretts- og friluftsavdelingen i enhet kultur har følgende arbeidsoppgaver: Vedlikehold av kommuale parker og grøntarealer, samt samarbeid med kirka om gravlundene Drift av de kommunale svømmebassengene Tilrettelegging for friluftsaktiviteter Utleie av idrettshaller og gymsaler Tilskudd til lag og foreninger Avdelinga ledes av Bent Sollund.
 

For nærmere informasjon, nyheter og åpningstider klikk på linkene i venstremenyen.

Tips en venn Skriv ut