Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse- og omsorgstjenester/Individuell plan

Individuell plan

Sosialtjenesteloven §4-3 omhandler individuell plan.

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. [SØKNADSSKJEMA]

I Fauske kommune behandles søknaden av en gruppe som består av enhetsledere fra helse, barne- og familiesenteret, pleie og omsorg og miljø- og habiliteringstjenesten.

Tips en venn Skriv ut