Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 14. mai 2017

 

I forbindelse med at Fauske kommune var med i forsøksordningen for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark,  var det mulighet å kjøre til 20. mai   på vei i utmark som er åpen for offentlig ferdsel om sommeren.  Dette er opphevet fom i år, og ferdsel på slike veier opphører  også  2. søndag i mai (8. mai 2016).

Kjøring etter § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, f eks transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, kan skje så lenge det er vinterføre, dvs. snødekt mark.»

Tips en venn Skriv ut