Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skole/Aktuelt
Skolemiljø
Aktuelt

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljlø

På disse nettsidene finner du som elev eller foreldre god informasjon om regelverket som omhandler skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing.

Dersom du selv ikke har det bra på skolen, eller du vet om noen andre som ikke har det bra, så er første steget for å få hjelp å varsle kontaktlærer ved skolen, eventuelt skolens ledelse.

Kontakt oss

Inger-Lise Evenstrøm Enhhetsleder skole

Tlf 75604026

inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no

Erik Alvestad skolefaglig rådgiver

Tlf 75604049

erik.alvestad@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Inger-Lise Evenstrøm Enhhetsleder skole

Tlf 75604026

inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no

Erik Alvestad skolefaglig rådgiver

Tlf 75604049

erik.alvestad@fauske.kommune.no