Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Jordbruk

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

13. juli 2017

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene.

sau utvikling av landbruket

Vil du være med å utvikle landbruket?

9. juni kl. 10.00 - 15.00: Fauske hotell

27. mai 2016

I samarbeid med Fylkesmannen ønsker Fauna å invitere ulike aktører fra landbruk, politikere, administrasjon, samt andre aktuelle aktører, til idédugnad rundt mulighetene til utvikling og ny- etablering i landbruket i kommunen.

Båndtvang

Båndtvang for hund 1. april - 20. august

27. april 2016

Fauske kommune vil gjøre alle oppmerksom på at det er båndtvang i hht. Lov om hundehold § 6 for perioden 1. april til 20. august.