Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kommunale boligtomter

Regler for tildeling av kommunale boligtomter

Vedtatt av kommunestyret 30.10.2008

28. mars 2010

Ved tildeling av kommunale boligtomter skal:

  1. Nye tomtefelt kunngjøres ved annonsering i lokalavisene og på kommunens hjemmeside.
  2. Tomtene selges fortløpende etter skriftlig søknad.
  3. Søknaden skrives på et eget søknadsskjema som utleveres fra kommunen eller kan innhentes fra kommunens hjemmeside.
  4. Det inngås bindende kjøpekontrakt med kjøper hvor frister og salgsbetingelser framkommer.

Regler for opsjon på kommunale boligtomter

Vedtatt av kommunestyret 11.02.2010

28. mars 2010

  1. Opsjon på boligtomter gis normalt ikke.

  2. Rådmannen gis fullmakt til, i spesielle tilfeller, å innvilge en opsjon på kjøp av boligtomter på maksimalt 6 måneder.

  3. I de spesielle tilfeller hvor opsjon gis, skal det betales forskuddsvis en opsjonspremie på 6% pa. av tomtens salgsverdi på det tidspunktet opsjonen inngås.

  4. Opsjonspremien innbetales forskuddsvis og refunderes ikke.

Retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune

Vedtatt av kommunestyret 11.02.2010

28. mars 2010

Fauske kommune gir et tilskudd stort kr. 50.000,- til personer/førstegangsetablerere som kjøper boligtomt for første gang i Fauske kommune. Tilskuddet gjelder ved kjøp av privat eller kommunal boligtomt, hvor søker skal føre opp egen bolig. Tilskuddet gis etter søknad.

[RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD VED KJØP AV BOLIGTOMT]