Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Kommuneplanens arealdel

Høring - kommuneplanens arealdel Fauske kommune

27. april 2016

I hht. plan og bygningslovens § 11-14 har Plan- og utviklingsutvalget i møte den 19.04.2016, sak 16/4710, vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2016 - 2028 til offentlig ettersyn i perioden 03.05.16. – 01.07.16.

Fauske kommune ny logo_120x40

Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Varsel om igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel

06. mai 2014

Fauske kommune starter rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Første del er forslag til planprogram som er lagt ut til høring til 20. juni 2014.

Fauske logo sentrert_100x100

Kommuneplanens arealdel

Kunngjøring av vedtak

24. mars 2011
Fauske kommunestyre vedtok i møte 03.02.2011, sak 004/11, Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vedtaket gis virkning fra vedtaksdato, og kan ikke påklages jfr. plan- og bygningsloven §20-5, 8.ledd.