Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kommuneplanens arealdel/Fauske 2025 Kommuneplanens samfunnsdel/Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i Fauske 2025

15. februar 2010

Fauske kommune v/ Gudrun Hagalinsdottir:
Mailadresse: gudrun.hagalinsdottir@fauske.kommune.no
Telefon: 959 38 301

Bedriftskompetanse v/ Geir Jostein Sandmo:
Mailadresse: geir.jostein.sandmo@bedriftskompetanse.no
Telefon: 957 72 032