Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Legetjenester/Legevakt/Krisesenter i Salten
krisesenter(1)_jpg
Legevakt

Krisesenteret i Salten

Krisesenteret skal yte hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser.

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp personen i reetableringsfasen. Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten er lokalisert i Bodø, og betjener hele Salten-regionen.

Krisesenteret i Salten er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning.

Vakttelefonen vår er døgnbemannet.

Telefon: 75 55 58 90

Epost  krisesenteret@bodo.kommune.no
 

Krisesenteret har en egen hjemmeside hvor du kan finne mer informasjon her: http://krisesenteret.bodo.kommune.no/

 

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Helsetunet 1, 8200 Fauske

Postadresse: Postboks 263, 8201 Fauske

 

Ansvarlig legevaktslege: Gregory Hautois,

mail: gregory.hautois@fauske.kommune.no

 

 

 

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Helsetunet 1, 8200 Fauske

Postadresse: Postboks 263, 8201 Fauske

 

Ansvarlig legevaktslege: Gregory Hautois,

mail: gregory.hautois@fauske.kommune.no