Hjem»Tjenester»Plan/Utvikling»Kunngjøringer og høringer

Endring av møtedatoer i april 2017

17. mars 2017

Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget bytter møtedatoer i april.

Helse- og omsorgsutvalget vil ha møte torsdag 20. april 2017.

Oppvekst- og kulturutvalget vil ha møte onsdag 19. april 2017.

Forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia

Utvidet høring

16. februar 2017

Planforslaget har tidligere vært ut på offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 20.12.16. Det har i ettertid blitt gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelser.

Planvedtak - Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

13. februar 2017

Fauske kommunestyre har i møte 09.02.2017, sak 005/17, egengodkjent detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde.

Forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13

Offentlig ettersyn

30. januar 2017

Planutvalget vedtok i møte 17.01.2017, sak 004/17, å legge følgende forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter

Offentlig ettersyn

05. desember 2016

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune - legges nå ut til offentlig høring i 6 uker fra kunngjøringsdato. Forslaget til forskrift er hjemlet i § 4 a i Lov om motorisert ferdsel i utmark.

Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde

Offentlig ettersyn

08. november 2016

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde  ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia

Offentlig ettersyn

08. november 2016

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges revidert forslag til detaljregulering av Finneidlia ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

Høring – Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020

02. november 2016

Planstrategi for Fauske kommune perioden 2017 – 2020 legges ut til høring i perioden 2. november 2016 - 22. november 2016

Finneidlia utklippa tomter

Salg av tomter i Finneidlia 2

Salget starter tirsdag 8. november kl 08:00

01. november 2016

Fauske kommune har for salg 27 boligtomter i Finneidlia. 16 tomter er byggeklare fra 1. november, mens de øvrige tomtene vil være byggeklare våren 2017.

Planvedtak - Områderegulering for Sulitjelma gruver

19. oktober 2016

Fauske kommunestyre har i møte 29.09.2016, sak 149/16, egengodkjent områderegulering for Sulitjelma gruver.