Hjem»Tjenester»Plan/Utvikling»Landbruk

Landbruk

17. juli 2009

Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager («åker») og cultura («dyrking»).

Skogbruk

Jordbruk