Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk.

Arbeidet er hjemlet i:     lov om folkehelse (folkehelseloven) fra 2012.

To viktige forskrifter er: forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager  

                                         forskrift om miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen for folkehelse og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen.

Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, http://www.hmts.no/Forsiden

Kontakt:

Kommuneoverlege Salwan Tariq, tlf 92 49 52 09, mail: salwan.tariq@fauske.kommune.no

Helse- og miljøtilsyn Salten,

Stormyrveien 25, 8008 Bodø

Tlf 98223933    kn@hmts.no 

Tips en venn Skriv ut