Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Motorferdsel/Motorferdsel i utmark
Motorferdsel i utmark

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 13. mai 2018.

Kjøring etter § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, f eks transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, kan skje så lenge det er vinterføre, dvs. snødekt mark.»

 

Kontakt oss

Lise Gunn Hansen 75 60 40 60

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no