Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Motorferdsel
scooter_190x137

Motorferdsel i utmark

For all ferdsel med motorkjøretøyer som ikke er hjemlet direkte i Lov om motorisert ferdsel i utmark eller Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må det søkes dispensasjon.

Løypene for kjøring med snøskuter på vinterføre åpner lørdag 7. januar 2017. Dette gjelder turistløypa fra Daja til riksgrensen, og tilførselsløypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta.

Vedrørende merking av løypene. Ring: 46 87 87 64

Tips en venn Skriv ut