Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars under sak 14/17 forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften erstatter forskrift som ble vedtatt i Fauske kommunestyre den 11. februar 2016 under sak 82/16.

Turistløypa

06. januar 2017

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

03. mai 2016

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 14. mai 2017

 

Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Løypene åpnet 7. januar 2017

19. februar 2016

Løypene til kjøring med snøskuter på vinterføre, "Tilførselsløypa" og "Turistløypa" , som ble vedtatt opprettet  i kommunestyret den 11.2.2016,  under sak 82/16, åpnet lørdag den 7. januar 2017.  Se forskrift og kartutsnitt her:

scooter_190x137

Motorferdsel i utmark

26. januar 2016

For all ferdsel med motorkjøretøyer som ikke er hjemlet direkte i Lov om motorisert ferdsel i utmark eller Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må det søkes dispensasjon.

Vedrørende merking av løypene. Ring: 46 87 87 64

Fauske kommune ny logo_120x40

Løyve for leiekjøring med snøskuter i Fauske 2014 – 2017

09. januar 2015
Det er gitt tillatelse for leiekjøring med snøskuter i Fauske kommune i perioden 2014 – 2017. Følgende løyver for leiekjøring er i områdene.