Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars 2017 - under sak 14/17 - forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften ble endret i sak 115/17 den 14.12.2017.

Turistløypa

06. januar 2017

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

03. mai 2016

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 13. mai 2018.

Kjøring etter § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, f eks transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, kan skje så lenge det er vinterføre, dvs. snødekt mark.»

 

Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Løypene åpnet 7. januar 2017

19. februar 2016

Løypene til kjøring med snøskuter på vinterføre, "Tilførselsløypa" og "Turistløypa" , som ble vedtatt opprettet  i kommunestyret den 11.2.2016,  under sak 82/16, åpnet lørdag den 7. januar 2017.  Se forskrift og kartutsnitt her:

scooter_190x137

Motorferdsel i utmark

26. januar 2016

For all ferdsel med motorkjøretøyer som ikke er hjemlet direkte i Lov om motorisert ferdsel i utmark eller Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må det søkes dispensasjon.

Vedrørende merking av løypene. Ring: 46 87 87 64

Løyve for leiekjøring med snøskuter i Fauske 2017 - 2020

09. januar 2015
Plan- og utviklingsutvalget tildelte den 14.11.2017 i sak 120/17 løyver for leiekjøring med snøskuter 2017-2020. Følgende løyver gjelder fram til 10. mai 2020: