Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Motorferdsel

Sesonglengde

05. mai 2017

Oversikt over sesonglengde for 2017.

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER

Fauske kommune

04. april 2017

Fauske kommunestyre vedtok i møte den 23. mars under sak 14/17 forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Denne forskriften erstatter forskrift som ble vedtatt i Fauske kommunestyre den 11. februar 2016 under sak 82/16.

Turistløypa åpner 7.januar

06. januar 2017

Løypene for kjøring med snøskuter på vinterføre åpner lørdag 7. januar 2017. Dette gjelder turistløypa fra Daja til riksgrensen, og tilførselsløypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta. Se kart, forskrifter og vedtak her: http://www.fauske.kommune.no/motorferdsel-i-utmark.4615039-130902.html

Info om sesonglengde – motorferdsel i utmark

03. mai 2016

For motorferdsel i utmark generelt avsluttes sesongen 2. søndag i mai, dvs. i år søndag den 14. mai 2017

 

Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Løypene åpnet 7. januar 2017

19. februar 2016

Løypene til kjøring med snøskuter på vinterføre, "Tilførselsløypa" og "Turistløypa" , som ble vedtatt opprettet  i kommunestyret den 11.2.2016,  under sak 82/16, åpnet lørdag den 7. januar 2017.  Se forskrift og kartutsnitt her:

scooter_190x137

Motorferdsel i utmark

26. januar 2016

For all ferdsel med motorkjøretøyer som ikke er hjemlet direkte i Lov om motorisert ferdsel i utmark eller Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må det søkes dispensasjon.

Løypene for kjøring med snøskuter på vinterføre åpner lørdag 7. januar 2017. Dette gjelder turistløypa fra Daja til riksgrensen, og tilførselsløypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta.

Vedrørende merking av løypene. Ring: 46 87 87 64

Fauske kommune ny logo_120x40

Løyve for leiekjøring med snøskuter i Fauske 2014 – 2017

09. januar 2015
Det er gitt tillatelse for leiekjøring med snøskuter i Fauske kommune i perioden 2014 – 2017. Følgende løyver for leiekjøring er i områdene.