Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Ledige tomter/Næringstomter

Næringsareal

Næringstomter

Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer. Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert virksomhet. Fauske kommune kan tilby store og små næringstomter i hele kommunen. Vi har også tomter som er regulert til kombinert nærings- og boligformål. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80. Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske. På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn. For samtlige næringsarealer gjelder at de omsettes til markedspris. Ved interesse for bedriftsetablering på nedenstående næringsarealer eller ønsker om arealer som ikke er nevnt nedenfor må kommunen og FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap) kontaktes for nærmere tilrettelegging og klargjøring med mer. 

Søbbesva/Vestmyra

På Søbbesva/Vestmyra har Fauske kommune regulert to store arealer til næringsformål. Det er i dag etablert næringsaktivitet i deler av disse to arealene av variert type og omfang, men betydelige områder er fortsatt ledige og kan relativt raskt opparbeides til ønsket formål. Se PDF filer for visuell framstilling av området samt oversikt over ledige arealer. Det er planer for å etablere en ny trase for RV 80 utenom Fauske sentrum i nær tilknytning til dette området.

I tillegg ligger et større areal mot nord i tilknytning til E6 inne i arealplanene til kommunen for næringsformål. Dette området er fortsatt ikke regulert men en reguleringsplan vil kunne utarbeides relativt raskt (i løpet av en 6-12 måneders periode). Arealene omsettes til markedspris.

søbbesva_s.jpg
søbbesva_nord_s.jpg
vestmyra_s.jpg

 

Krokdalsmyra

På krokdalsmyra er kommunen i ferd med å regulere et areal nord for Terminalveien til næringsformål. Området vil sannsynligvis være ferdig regulert i løpet av 2014. Krokdalsmyra har de senere år opplevd en voldsom utvikling. Her har COOP Nordland etablert sin handelspark og Byggmakker har etablert et varehus her. Krokdalsmyra er også i umiddelbar nærhet til jernbane og godsterminal. Det er planer for at en ny trase for E6 utenom Fauske sentrum vil gå i nærheten av dette nærings/industriområdet. Se vedlagte PDF for kart/bilder og forklaring av hva som er ledig og ikke ledig areal. krokdalsmyra_s.jpg

 

Strømsnes

På Strømsnes i Valnesfjord eier Fauske kommune en tomt, der deler av denne er avsatt til industriformål i reguleringsplanen for Strømsnes. Området er merket i grønt på oversiktsbildet. Ta kontakt med Fauske Kommune, plan- og utvikling for mer informasjon. strømsnes_industri_s.jpg
Tips en venn Skriv ut