Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Byggesaker
bygg_100x87

Nye byggeregler fra 01.07.2010

01.07.2010 trådte ny bygningslov i kraft, og det betyr: Alle byggesaker som varsendt kommunen før 1. juli 2010, blir behandlet etter gammelt regelverk. Dette gjelder alle trinn i byggesaken, fra søknad til ferdigattest. Alle nye byggesøknader skal sendes inn i henhold til ny Forskrift om byggesak (SAK10).

 

Lenke til de enkelte sakstypene:

         Andre arbeider som krever søknad om tillatelse, jf. pbl § 20-1 – må sendes inn av foretak kommunen kan godkjenne som ansvarlig søker
 
Andre nyttige lenker:
 
         ByggSøk bygning fra 1. juli
Tips en venn Skriv ut