Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

2. gangs høring

Offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske  kommune har 07.09.2017 i sak 086/17 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske  kommune for 2017 - 2029 til 2.høring og offentlig ettersyn i perioden 19.09.17 – 31.10.17.

Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring vedrørende innsigelser og planfaglige mangler.

Forslaget er også lagt ut i administrasjonsbygget, Servicetorget.

Uttalelser sendes: Fauske kommune, Servicetorget , Postboks 93, 8201 Fauske eller e-post: postmottak@fauske.kommune.no   innen 31.10.2017.

Vedlegg

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Endringslite etter høring
Katalog over høringsutalelser
Kommuneplan Sentrum A0
Kommuneplan Hovedplan A0
Konsekvensutredninger-vedlegg
Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse
Vedtak

Tips en venn Skriv ut