Fontena forsiden
Om Fauske

Knutepunktet i Salten

Fauske/Fuossko er handels- og transportknutepunkt i Salten - og Nordland. Vi er også kraftsenteret i Indre Salten med store virksomheter som SKS Salten kraftsamband, NAV forvaltning og Valnesfjord helsesportsenter. Innbyggere per. desember 2016: 9 729 personer.


Kontakt oss

Postadresse:        Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske

Besøksadresse:   Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Kommunenr: 1841

Bankkonto: 4555 07 00348

Akutt hjelp angående vei, vann og avløp utenfor alminnelig arbeidstid (14:30 – 07:00) kan rettes mot enhetens vakttelefon 416 64 876. Mellom kl. 07:00 og 14:30 kan henvendelser rettes mot  kommunens servicetorg på tlf. 75 60 40 00

Organisasjonsnummer: 972418021

Kontakt oss

Postadresse:        Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske

Besøksadresse:   Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Kommunenr: 1841

Bankkonto: 4555 07 00348

Akutt hjelp angående vei, vann og avløp utenfor alminnelig arbeidstid (14:30 – 07:00) kan rettes mot enhetens vakttelefon 416 64 876. Mellom kl. 07:00 og 14:30 kan henvendelser rettes mot  kommunens servicetorg på tlf. 75 60 40 00

Organisasjonsnummer: 972418021