Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte/Om foreldrestøtte

Dette legger vi i foreldrestøtte:

Foreldrestøtte er et bredt begrep som favner mange ulike former for støtte. En av de viktigste formene for støtte, er den uformelle søtten som gis og tas i mot gjennom egne sosiale nettverk. Det norske samfunnet tilbyr grunnleggende støtte i form av barnebidrag, trygdeordninger, skoletilbud og så videre. Videre finnes det ulike former for samfunnstiltak slik som jordmortjeneste og helsestasjon, foreldrerådgivning, ulike foreldregrupper med mer. Behovet for støtte varierer under barnets oppvekst - hvor utallige faktorer spiller inn.

Fauske Kommune ønsker å tilby støtte til alle foreldre med barn i alderen 0 til 20 år. Foreldrestøtte er en del av kommunens folkehelsatsing og har som mål å fremme helse, samt forebygge uhelse hos barn gjennom universell innsats rettet mot foreldre. Først og fremst er det foreldrenes og barnas behov som skal legge føringer for innholdet i støtten som tilbys, og tilbudene er frivillige å ta del i. Satsingen skal stimulere til lokal samhandling omkring støtte og hjelp til foreldre, og tilbudene/tiltakene skal ta utgangspunkt i det forskning og erfaring viser har betydning og effekt. 

Foreldrestøtte, delmål:

  • Økt samhandling om foreldrestøtte mellom aktører som er i kontakte/arbeider med foreldre.
  • Økt antall helsefremmedne arenaer og møteplasser for foreldre.
  • Økt antall foreldrestøtteaktører med kompetanse/utdannelse i helsefremmende metoder og evidensbaserte foreldrestøtteprogram.

Foreldrestøtte_Nordahl_600x424.jpg