Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole/Om kulturskolen
Om kulturskolen

Hva er en kulturskole?

Kulturskolen er en skole som tilbyr undervisning og aktiviteter innen ulike kunstfag.
Kulturskolen er, så langt kapasiteten strekker til, også et kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger og andre. Vi bidrar med råd veiledning, faglig hjelp, kulturelle innslag m.m.

Kulturskolen eies og drives av kommunen. Tilbudet finansieres av kommunen og foreldrebetaling.           Fauske kulturskole er organisert under Enhet kultur. 

Når du søker et tilbud i kulturskolen må du bekrefte at du har lest og forstått
Retningslinjer for undervisning i kulturskolen og Fauske kulturskoles Service-erklæring.

kulturskolens fag_350x185.jpg

Den kulturelle skolesekken_350x143.jpg

Aktuelle linker_350x165.jpg 

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Våren 2018 er kulturskolens kontor delvis bemannet grunnet vakanse.

 

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
                              Inngang fra Marmortorget

Tlf:          75 60 43 50 / 75 60 40 00

E-post:   kulturskolen@fauske.kommune.no 

                sigrun.fostad@fauske.kommune.no

 

 

Våren 2018 er kulturskolens kontor delvis bemannet grunnet vakanse.