Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Parker og grøntarealer

Parker, plasser, grøntarealer, badeplasser og friluftsområder

19. april 2013

Idrett- og friluftsavdelinga har mange ansvarområder.  Blant annet skal parker, plasser, grønarealer, badeplasser og friluftsområder skal stelles.
Idrett- og friluftsavdelinga har utarbeidet en serviceerklæring for sitt arbeid.
Denne vil bli ekstra utfylt etter hvert med kart over hvilke områder avdelinga har et særskilt ansvar.

SERVICEERKLÆRING/TJENESTEBESKRIVELSE

Fauske kommunes idretts- og friluftsavdeling har ansvar for:

 • Skjøtsel av grøntarealer som vist i kart (kart kommer)
 • Beplantning i krukker/bed
 • Idrettsplasser/idrettsbaner som vist i kart (kart kommer)
 • Friluftsområder/badeplasser som vist i kart (kart kommer)
 • Kunstinstallasjoner
 • Parkelementer (bord, benker, sittegrupper, avfallsbeholdere)
 • Søppeltømming i det offentlige rom (kommunens avfallsbeholdere)
 • Fjerning av tagging
 • Samarbeid med innbyggere, etater og organisasjoner

Dette kan du forvente av oss:

 • Idretts- og friluftsavdelingen legger til rette for at grøntarealer og plasser skal være trygge, rene, trivelige og miljøvennlige rekreasjonsområder for innbyggerne.
 • Idretts- og friluftsavdelingen forvalter anleggene med høy faglig kvalitet og miljøbevissthet i henhold til Norsk standard for drift og skjøtsel av uteanlegg.
 • Idretts- og friluftsavdelingen har som målsetting at grøntarealer og plasser fortløpende skal vedlikeholdes, oppgraderes og utvikles slik at den generelle standarden og bruksverdien er god.
 • Idretts- og friluftsavdelingen skal ha et ekstra fokus på innsatsen med fjerning av tagging, ulovlig reklame og søppel.
 • Idretts- og friluftsavdelingen vil ta innbyggerne aktivt med på råd ved utvikling av anleggene.
 • Idretts- og friluftsavdelingen sikrer at anleggene brukes på en forsvarlig måte gjennom riktig skilting og merking.
 • Idretts- og friluftsavdelingen sørger for at du finner oppdatert informasjon om de grøntanlegg, plasser og nærmiljøanlegg som forvaltes er tilgjengelig på internett og i skriftlig form.

Dette forventer vi av deg:

 • Du hjelper til med å ta vare på grøntanlegg, plasser, friluftsområder og badeplasser ved å:
  • Kaste søppel i avfallsbeholderne
  • Kaste engangsgriller i egnet avfallsbeholder (gjelder badeplasser)
  • Følge oppfordringen på skilt
  • Vise respekt for beplantning og utstyr
  • Vise hensyn for andre brukere av områdene
 • Du melder fra til idretts- og friluftsavdelingen hvis du oppdager forhold ved anleggene som er til fare for mennesker eller dyr.

Hva kan du gjøre dersom du ikke er fornøyd?

Ta kontakt med oss på epost, telefon eller en av våre adresser nedenfor.
I følge Forvaltningsloven skal vi ha gitt svar innen tre uker på skriftlige henvendelser.

Epost:                                                                        Telefon

Bent.sollund@fauske.kommune                               75604075

Besøksadresse:
Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Postadresse:
Boks 93, 8201 Fauske